IJmuiden vindkraftsprojekt, Nederländerna

EKN överväger en garanti för finansiering av utrustning till de havsbaserade vindkraftsparkerna IJmuiden Beta, IJmuiden Gamma och Nederwiek 2 i Nederländerna. Vindkraftsparkerna är en del av Nederländernas plan för att minska utsläppen och uppnå sina åtaganden under Parisavtalet.

Vindkraftsparkerna beräknas ha en total kapacitet på 6 GW och planeras tas i drift runt 2030.

EKN har gjort en preliminär klassificering av projektet som kategori A och genomför en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. Dessa bedöms främst relatera till potentiell påverkan på biologisk mångfald. Projektets miljö- och sociala konsekvensbedömning (ESIA) finns tillgänglig på följande länk:

ESIA >>

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 7 juni 2023. Synpunkter på affären kan lämnas till EKN på info@ekn.se inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast 7 jun 2023