Gruvprojektet Greenstone Gold Mines, Kanada

EKN överväger att tillhandahålla garantier för leverans av viss utrustning till bolaget Greenstone Gold Mines och deras guldgruvprojekt med samma namn.

Projektet innebär omstart av en guldgruva med tidigare underjordsdrift, för återstart med dagbrott, belägen ca 4 km söder samhället Geraldton i Ontario, Kanada.

EKN har gjort en preliminär klassificering av projektet som kategori A och genomför en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. Dessa bedöms främst relatera till att gruvan ligger inom ett område för ursprungsfolk. Projektets miljökonsekvensbedömning finns tillgänglig på följande länk:

Environmental Impact Assessment >>

Varje enskild affär relaterad till Greenstone Gold Mines som EKN överväger att tillhandahålla garantier för ligger under OECD:s tröskelvärde för publicering av kategori A-projekt. Kumulativt ligger affärerna däremot över tröskelvärdet och därför väljer EKN att publicera gruvprojektet.

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 30 maj 2023. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar till info@ekn.se. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast 31 maj 2023