Järnväg från Takoradi till Huni Valley, Ghana

EKN överväger en garanti för finansiering av utrustning till Ghana Railway Development Authority:s projekt ”Redevelopment of the Takoradi Port to Huni Valley Railway Line” som fokuserar på en 102 km lång järnvägssträcka i Western Region, Ghana.

Projektet innefattar uppgradering av existerande äldre järnväg till snabbspår, byggande av ny järnväg på vissa sträckor, samt nybyggnation och upprustning av stationer. I en första fas kommer den nya järnvägen att användas främst för godstransporter för att sedan under kommande år även öppnas för passagerartrafik.

EKN har preliminärt A-klassat projektet. Den potentiella sociala och miljömässiga påverkan från projektet relaterar främst till arbetsvillkor, hälsa och säkerhet för närliggande samhällen, biologisk mångfald, markförvärv och folkomflyttning, samt kulturarv.

Bedömningen av projektets sociala och miljömässiga påverkan (ESIA) återfinns i följande webblänk:

ESIA

 Med utgångspunkt i befintlig ESIA genomför EKN en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. EKN har också en nära dialog med inblandade parter för att säkerställa att riskerna hanteras i linje med internationella standarder. 

 Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 18 januari 2021. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut, de så kallade ”Common Approaches”.

Sidan uppdaterades senast 22 jul 2022