Ethiopian Railways Corp. (ERC) järnväg, Etiopien

Projektet avser cirka 400 km ny järnväg och är en del av en större nationell järnvägssatsning i Etiopien. Den aktuella sträckan är av strategisk betydelse då den kommer knyta samman den norra, centrala och östra delen av landet.

Projektet innefattar:

  • Ny järnväg mellan städerna Awash och Weldia i Etiopien.

Tågen ska drivas med elektricitet. Järnvägen förväntas ge positiva effekter på både miljö och social utveckling, bland annat genom att ta över dieseldrivna transporter som idag går via lastbil på dåliga och långa omvägar. Större delen av området där järnvägen ska dras är glest befolkat. På ett fåtal ställen kommer järnvägen dras i anslutning till känsliga naturområden.

Affären är A-klassad och ytterligare information om affärens miljö- och sociala påverkan återfinns i följande webblänkar:

Environmental and Social Impact Assessment Reports, 2011-2012

Environmental and Social Action Plan, draft, February 2014

Independent review of the Ethiopian Railway Project against environmental and social performance standards, June 2014 (revised version)

 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 14 mars 2014. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Senast uppdaterad 21 sep 2020