Dogger Bank vindkraftpark till havs, fas C (Storbritannien)

EKN överväger en garanti för finansiering av utrustning till SSE Renewables och Equinors byggnation och drift av fas C för det nya vindkraftparkprojektet Dogger Bank Wind Farm.

Projektet är världens största vindkraftpark till havs som är under utveckling och ligger utanför Yorkshires kust i England. Varje fas kommer att ha en kapacitet på 1,2 GW. Projektet kommer att ge en påtaglig ökning av tillgången på förnybar elektricitet i Storbritannien.

Dogger Bank C omfattar ett område på 550 km² och ligger 196 km från land vid den närmaste punkten. Sammanlagt 87 vindkraftverk kommer att installeras i fas C och projektet inkluderar även annan infrastruktur till havs och på land.

EKN:s har preliminärt A-klassat projektet och den potentiella sociala och miljömässiga påverkan innefattar främst påverkan på marin biodiversitet, havsfåglar och känsliga naturområden till havs. Brittiska myndigheter har höga krav på dokumentation och information för denna typ av projekt. En så kallad “Nationally Significant Infrastructure Project (NSIP)”-process innefattar miljö- och sociala studier, intressentdialog med civilsamhället, handlingsplaner och planer för uppföljning, kvalitetsledningssystem, säkerhetskrav och slutligen planer för avveckling av projektet.

En icke teknisk sammanfattning av miljö och social dokumentation finns tillgänglig här: Miljö och social dokumentation

För vidare dokumentation relaterat till projektets godkännande se denna länk Dogger Bank Teesside A / Sofia Offshore Wind Farm (formerly Dogger Bank Teesside B) – Project previously known as Dogger Bank Teesside A&B | National Infrastructure Planning (planninginspectorate.gov.uk) eller kontakta EKN (hallbarhet@ekn.se).

Med utgångspunkt i befintlig ESIA genomför EKN en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. EKN har också en nära dialog med inblandade parter för att säkerställa att riskerna hanteras i linje med och internationella standarder. 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 29 september 2021. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast 22 jul 2022