Darwendale platinagruva, Zimbabwe

EKN överväger en garanti för finansiering av utrustning till bolaget Great Dyke Investments (Pty) Limited:s nya platinagruva Darwendale. Gruvprojektet omfattar byggnation och drift av underjordsbrytning av olika platinametaller samt processanläggningar. Gruvkoncessionen omfattar 6500 hektar och ligger i närheten av Zimbabwes huvudstad Harare.

Projektet är preliminärt A-klassat och den potentiella sociala och miljömässiga påverkan innefattar frågor inom följande huvudsakliga områden: yt- och grundvatten; hälsa, säkerhet och livsuppehälle för lokalsamhällen; folkomflyttning; biodiversitet samt kulturarv.

Den ursprungliga konsekvensbedömningen av projektets sociala och miljömässiga påverkan (motsvarande SKB och MKB) återfinns här: ESIA

Med utgångspunkt i befintlig SKB och MKB genomför EKN en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. EKN har också en dialog med inblandade parter för att säkerställa att riskerna hanteras i linje med internationella standarder. 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 8 februari 2021. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast 22 jul 2022