Cúcuta-Pamplona vägprojekt, Colombia

Vägprojektet Cúcuta-Pamplona avser breddning och underhåll av en ca 50 km lång väg mellan städerna Cúcuta och Pamplona i Colombia.

Affären är preliminärt A-klassad och information om affärens miljö- och sociala påverkan (i de södra delarna av projektet) återfinns på följande länk:

Cúcuta-Pamplona vägprojekt, Colombia

Dokumentationen kommer att kompletteras med information om de norra delarna av projektet när finns tillgänglig.

Publicerat på EKN:s hemsida www.ekn.se den 7 november 2018. Synpunkter på affären kan lämnas inom 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.