Côté Gold gruvprojekt, Kanada

EKN överväger en garanti för finansiering av utrustning till gruvprojektet Côté Gold i Ontario, Kanada. Projektet är lokaliserat på mark som brukas av ursprungsfolken Mattagami First Nation och Flying Post First Nation.

Projektet innebär en etablering av en ny gruva (dagbrott) med produktionsstart under 2024.

EKN har gjort en preliminär klassificering av projektet som kategori A och genomför en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. Dessa bedöms främst relatera till potentiell påverkan på ursprungsfolk och biologisk mångfald. Projektets miljö- och sociala konsekvensbedömning (ESIA) finns tillgänglig på följande länk:

ESIA >>

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 2 juni 2023. Synpunkter på affären kan lämnas till EKN på info@ekn.se inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast 2 jun 2023