Cogeneration Plant Luján de Cuyo kraftvärmeverk Mendoza, Argentina

Affären avser en leverans av utrustning till ett nytt kraftvärmeverk, Luján de Cuyo, som är en del av en expansion av ett befintligt projekt, Central Puerto S.A - Mendoza - Plant (CPSA – MZA), och är beläget i ett industriområde.

Det nya kraftvärmeverket drivs främst av naturgas, och beräknas ha en installerad kapacitet om 93MW elektrisk och 119 MW termisk energi.

Den huvudsakliga miljö och sociala påverkan från kraftvärmeverket Luján de Cuyo handlar om koldioxidutsläpp.

Affären är preliminärt A-klassad och information om affärens miljö- och sociala påverkan återfinns i följande webblänkar:

PROJECT NOTICE: COGENERATION PLANT LUJÁN DE CUYO

 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 11 januari 2018. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020