Cobre Panama koppargruva, Panama

Cobre Panama är ett koppargruveprojekt beläget i Panama. Projektet är för närvarande i en byggfas. Projektets huvudanläggningar är ett gruvområde med dagbrott och gråbergsupplag, en processanläggning, ett sandmagasin, en hamn och ett kolkraftverk.

De huvudsakliga miljö- och sociala frågorna för projektet är relaterade till luftutsläpp från kraftverket, ändringar i vattenflödens kvantitet och kvalitet, förlust av skog och påverkan på hotade och endemiska arter av flora och fauna samt ekosystem, och folkomflyttning av tre samhällen.

Affären är preliminärt A-klassad och information om affärens miljö- och sociala påverkan återfinns i följande webblänkar:

Environmental and Social Impact Assessment Executive Summary

Projektbeskrivning

För ytterligare dokumentation från ESIA:n, vänligen kontakta EKN. 

 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 17 oktober 2017. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020