CMPC Celulose Riograndense Guaíba 2 pappersmassabruk, Brasilien

Utbyggnaden kommer ge ytterligare produktionskapacitet på 1,3 miljoner årston pappersmassa. Råvaran är eukalyptus från befintliga plantager och utbyggnaden sker på nuvarande fabriksområde med hjälp av framför allt lokal arbetskraft.

Projektet innefattar:

  • Utbyggnad av ett befintligt massabruk i Guaíba i delstaten Rio Grande do Sul, Brasilien (Guaíba 2).
  • Tillhörande kraftledning, tillfartsvägar, inköp av plantager samt utbyggnad av hamn.

Bruket ligger i ett tätbebyggt område. Buller till omgivningen kommer ligga på dagens nivåer, vilket uppfyller brasiliansk lagstiftning men sannolikt inte internationell standard. Köparen är ålagd att undersöka möjligheterna för att reducera buller till omgivningen.

Affären är A-klassad och ytterligare information om affärens miljö- och sociala påverkan, EKN:s bedömning samt hållbarhetsvillkor återfinns i följande webblänkar:

EKN Summary of the E&S review CMPC Guaíba 2

Environmental and Social Due Diligence Report CMPC Guaíba 2 Project, Environ

Environmental and Social Action Plan CMPC Guaíba, 13 11 13

 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 20 november 2013. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020