Cerro Los Gatos gruvprojekt, Mexiko

Gruvprojektet Cerro Los Gatos avser en underjordsgruva i Chihuahua-provinsen i Mexiko. Produktionen är primärt silver och zink.

Affären är preliminärt A-klassad och information om affärens miljö- och sociala påverkan återfinns på följande länk:

http://sunshinesilvermining.com/wp-content/uploads/NI43-101-Los-Gatos-Feasibility-Study-Technical-Report-011217.pdf

Publicerat på EKN:s hemsida www.ekn.se den 16 oktober 2017. Synpunkter på affären kan lämnas inom 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.