Råvarugaranti Centinela koppargruva, Chile

EKN överväger en råvarugaranti till gruvprojektet Centinela i Chile. Projektet innebär en expansion av gruvan, infrastruktur för transport av vatten och uppslammat mineralkoncentrat samt hamnanläggning för utskeppning. Gruvan ligger i Anderna på 2000 m höjd, 1350 km norr om Santiago.

EKN har gjort en preliminär klassificering av projektet som kategori A och genomför en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. Dessa bedöms främst relatera till potentiell påverkan på biologisk mångfald och påverkan på närliggande samhälle. Projektets spanska miljökonsekvensbedömning (EIA) finns tillgänglig på följande länk:

Miljökonsekvensbeskrivning >>

Uppdatering 2018 >>

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 14 juli 2023. Synpunkter på affären kan lämnas till EKN på info@ekn.se inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast 14 jul 2023