Cambambe kraftverk, Angola

Projektet är återförsäkrat* av EKN.

Projektet består av en utbyggnad av det befintliga kraftverket Cambambe i Angola med ytterligare en turbin. Efter utbyggnaden av kraftverket kommer total kapacitet att uppgå till cirka 960 MW. Kraftverket byggs ut för  att möta den ökande efterfrågan på elektricitet i Angola. 

Cambambeprojektet innebär påtaglig påverkan på miljön och  är klassat i A-kategorin. Mer detaljerad information om miljökonsekvenserna av projektet återfinns i följande webblänkar:

Cobre Environmental and Social Impact Assessment Executive Summary

Environmental Impact Study for The Rehabilitation and Expansion of The Cambambe Hydroelectric Power Plant

Project Mina de Cobre Panamá Project Financing Executive Summary

 

Vid behov av ytterligare uppgifter kontakta Euler Hermes via e-postadressen: info@exportkreditgarantien.de

 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 5 juli 2013. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

*Vid återförsäkringar baserar EKN sin miljö- och sociala bedömning på den granskning som redan utförts av det exportkreditinstitut som ansöker om återförsäkring hos EKN. Detta exporktreditinstitut har tidigare publicerat projektets MSKB i enlighet med OECD:s rekommendation.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020