Cambambe, Angola

Projektet är återförsäkrat* av EKN.

Projektet består av en utbyggnad av det befintliga kraftverket Cambambe i Angola med ytterligare en turbin. Efter utbyggnaden av kraftverket kommer total kapacitet att uppgå till cirka 960 MW.

Kraftverket byggs ut för  att möta den ökande efterfrågan på elektricitet i Angola.

Mer detaljerad information om miljökonsekvenserna av projektet återfinns i miljökonsekvensbeskrivningen.

Vid behov av ytterligare uppgifter kontakta Euler Hermes via e-postadressen: info@exportkreditgarantien.de

Då Cambambeprojektet innebär påtaglig påverkan på miljön är det klassat i A-kategorin.

*Vid återförsäkringar baserar EKN sin miljö- och sociala bedömning på den granskning som redan utförts av det exportkreditinstitut som ansöker om återförsäkring hos EKN. Detta exporktreditinstitut har tidigare publicerat projektets MSKB i enlighet med OECD:s rekommendation.

Dokument

Eia Cambambe Environmental Impact Study 2013