Caculo Cabaça vattenkraftprojekt, Angola

EKN överväger en garanti för finansiering av tjänster till byggandet av Caculo Cabaça, som är ett vattenkraftprojekt längs Kwanza-floden i Angola. Med en förväntad maximal kraftgenereringskapacitet på 2172 MW kommer Caculo Cabaça att vara det största vattenkraftverket i Angola.

EKN överväger att återförsäkra* finansiering till projektet.

Dammväggen kommer att vara 103 m hög med en bredd på 553 m. Reservoarens maximala längd är 16,3 kilometer och ett område på 16,6 km2 kommer att vattenfyllas. Vattenkraftprojektet är en del av sju dammar som planeras för Kwanza-floden. Tre vattenkraftverk är för närvarande i drift medan närliggande Lauca är i slutfasen av byggnationen.

De viktigaste miljö- och sociala frågorna i projektet är:

  • Biologisk mångfald och kumulativa effekter i Kwanza-floden.
  • Intressentengagemang och klagomekanism.
  • Rekrytering och arbetsvillkor (inklusive boende för arbetare).
  • Potentiell ekonomisk påverkan på lokalbefolkningens försörjning.

Caculo Cabaça-projektet kommer att klassificeras som ett kategori A-projekt. Ytterligare information om miljö och sociala konsekvenser och nödvändiga åtgärder för att bättre förstå och mildra dessa effekter kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida. Den handlingsplan för miljö och sociala frågor som tagits fram måste genomföras för att projektet ska uppfylla miljö- och sociala krav, vilket återfinns i följande webblänk:

Lokal EIA på portugisiska

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 9 augusti 2018. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

*Vid återförsäkringar baserar EKN sin miljö- och sociala bedömning på den granskning som redan utförts av det exportkreditinstitut som ansöker om återförsäkring hos EKN. Detta exportkreditinstitut har tidigare publicerat projektets MSKB i enlighet med OECD:s rekommendation.

Sidan uppdaterades senast 1 mar 2022