Expansion av Guaíba pappersmassabruk (BioCMPC) i Brasilien

EKN överväger en garanti för finansiering av utrustning till expansionen av Guaíba pappersmassabruk (BioCMPC) i Rio Grande do Sul, Brasilien. Projektet syftar till att öka produktionskapaciteten från 1.5 till 1.85 årston.

Projektet omfattar installation av ny och modern utrustning samt nya miljöstyrnings- och övervakningssystem. I projektet ingår ombyggnad av brukets fiberlinje samt anläggningar för massatorkning, avdunstning och vitlut. En ny sodapanna och ett nytt askreningsverk kommer också installeras.

EKN har preliminärt A-klassat projektet och genomför en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. Dessa bedöms initialt relatera till buller, råvaruförsörjning och expansion av skogsplantager, ökad trafik samt utsläpp till luft. Mer information om projektet finns här.

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 1 mars 2022. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut, de så kallade ”Common Approaches”.

Sidan uppdaterades senast 22 jul 2022