Utbyggnad av Arauco massabruk, Chile

EKN överväger finansiering av utrustning och tjänster för modernisering och expansion av det chilenska företaget Celulosa Arauco y Constitutión S.A:s (Arauco) produktionslinjer på massabruket Arauco Pulp Mill i industriområdet Horcones i provinsen BioBío i Chile.

Genom bygget av en ny massalinje med tillhörande anläggningar och infrastruktur, samt uppgradering av en existerande massalinje, ökas massabrukets kapacitet med 30 procent och den totala produktionskapaciteten blir 2,1 miljoner ton blekt sulfatmassa per år.

Utbyggnads- och moderniseringsprojektet för Araucos massabruk är preliminärt A-klassad. Den potentiella sociala och miljömässiga påverkan innefattar frågor inom utsläpp och avfallshantering; hälsa och arbetsmiljö; skogsbruk och biodiversitet; samt påverkan på lokalsamhällen. Ytterligare information återfinns i följande webblänk: Servicio da Evaluación Ambiental

Publicerat på EKN:s hemsida www.ekn.se den 17 januari 2019. Synpunkter på affären kan lämnas inom 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.