Amulsar, guldgruva i Armenien

Amulsar är ett guldgruveprojekt med dagbrott och ”heap leach” anläggning i centrala Armenien. Projektet omfattar två års byggtid, 10 års drift, följt av nedläggning och rehabilitering.

Huvudsakliga miljöfrågor för projektet är relaterade till flora och fauna där handlingsplaner för den biologiska mångfalden och kompensationsåtgärder har tagits fram för att hantera påverkan på växten Potentilla Porphyrantha och brunbjörn. Projektet syftade till att undvika folkomflyttningar, men kommer nu att innebära omflyttning av ett hushåll. Projektet har genomfört en grundlig process för samråd och offentliggörande av information. Inga ursprungsbefolkningarna har identifierats i området.

Affären är A-klassad och ytterligare information om affärens miljö- och sociala påverkan återfinns i länken:

Amulsar Gold Mine Project, Environmental and Social Impact Assessment

Publicerat på EKN:s hemsida 17 maj 2016. Synpunkter på affären kan lämnas inom 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Dokument

Non Technical Summary 2016