Amulsar guldgruva, Armenien

Amulsar är ett guldgruveprojekt med dagbrott och ”heap leach” anläggning i centrala Armenien. Projektet omfattar två års byggtid, 10 års drift, följt av nedläggning och rehabilitering.

Huvudsakliga miljöfrågor för projektet är relaterade till flora och fauna där handlingsplaner för den biologiska mångfalden och kompensationsåtgärder har tagits fram för att hantera påverkan på växten Potentilla Porphyrantha och brunbjörn. Projektet syftade till att undvika folkomflyttningar, men kommer nu att innebära omflyttning av ett hushåll. Projektet har genomfört en grundlig process för samråd och offentliggörande av information. Inga ursprungsbefolkningarna har identifierats i området.

Affären är A-klassad och ytterligare information om affärens miljö- och sociala påverkan återfinns i följande webblänkar:

Amulsar Gold Mine Project, Environmental and Social Impact Assessment 

Non-Technical Summary

 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 17 maj 2016. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Senast uppdaterad 21 sep 2020