Äänekoski Bioproduct Mill, Finland

Projektet avser leverans av utrustning till ett nytt barrmassabruk i Äänekoski, Finland. Det nya bruket byggs i direkt anslutning till det gamla bruket på ett existerande industriområde. Det gamla bruket kommer sedan tas ned.

Projektet innefattar:

  • Produktionsanläggning till ett nytt barrmassabruk i Äänekoski, Finland.

Produktionskapaciteten beräknas till 1,3 miljoner årston, jfr med dagens 0,5 miljoner ton, och bruket blir därmed ett av norra halvklotets största. Projektet kommer bland annat att påverka omkringliggande vattendrag och sjöar, samt ge upphov till ökad trafik kring Äänekoski. Den nya anläggningen kommer vara helt självförsörjande på energi. Det finns också planer för att använda barrmassan för att utveckla nya, biobaserade produkter tillsammans med lokala företag. Utöver bruket innefattar projektet utbyggnad av transmissionslinje, broar och vägar i Äänekoski samt utbyggnad av Vuosaari hamn. En miljö- och social konsekvensbeskrivning har godkänts av den regionala näringslivs- trafik- och miljömyndigheten ELY. Det finns inga känsliga naturområden i direkt anslutning till anläggningen.

Affären är A-klassad och ytterligare information om affärens miljö- och sociala påverkan återfinns i dokumenten:

  1. Fullständig Environmental and Social Impact Assessment Report (på finska), 2014-08-20
  2. Sammanfattning av Environmental and Social Impact Assessment Report (på finska med engelsk översättning), 2014-08-20
  3. Utlåtande från regionala kontaktmyndigheten ELY (på finska med engelsk översättning), 2014-10-28

Publicerat på EKN:s hemsida 2015-02-20. Synpunkter på affären kan lämnas inom 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Läs mer

Ytterligare information om affärens miljö- och sociala påverkan.

Fullständig Environmental and Social Impact Assessment Report (på finska), 2014-08-20

Dokument

Sammanfattning ESIA Report 2015
Utlåtande från ELY 2015