Ansvarsfulla affärer

EKN vill främja ansvarsfullt företagande. Den hänsyn som EKN tar i sin garantigivning omfattar miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, motverkande av korruption och skatteflykt samt främjande av hållbar långivning till fattiga länder.

EKN för kontinuerligt samtal med några av de största exportföretagen i Sverige och frivilligorganisationer om hur vi kan fortsätta att driva på en hållbar global utveckling och ansvarsfullt företagande där exportprodukten används.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur EKN:s hållbarhetsarbete går till i praktiken, affärer med potentiellt stor miljö- och social påverkan, vilka ramverk som gäller samt vanliga frågor och svar.

EKN:s rapport om hur systemet för exportfinansiering kan bidra till klimatomställningen

Exportkreditnämnden (EKN) har den 4 september 2020, till regeringen, överlämnat resultatet av det uppdrag som EKN genomfört, i nära samverkan med Svensk Exportkredit (SEK). Återrapporteringen presenterar en analys och ger åtta förslag på hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet kan bidra till en tydlig omställning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Läs beskrivning av uppdraget här

Nedan kan du ladda ner rapporten samt den kundenkät som EKN genomförde i juni 2020 (som pdf:er). För sammanfattning av rapporten på engelska klicka här.

Läs EKN:s rapport Läs EKN:s kundenkät

Senast uppdaterad 14 apr 2021