Hållbarhet i affärsprocessen

Den hänsyn som EKN tar i sin garantigivning omfattar: miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, motverkande av korruption och skatteflykt samt främjande av hållbar långivning till fattiga länder.

EKN för kontinuerligt samtal med några av de största exportföretagen i Sverige och frivilligorganisationer om hur vi kan fortsätta att driva på en hållbar global utveckling och ansvarsfullt företagande där exportprodukten används.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur EKN:s hållbarhetsarbete går till i praktiken, affärer till projekt med potentiellt stor miljö- och social påverkan eller risk, vilka ramverk som gäller samt vanliga frågor och svar.

Sidan uppdaterades senast 25 okt 2023