Public Sector Information

Information tillgänglig för vidareutnyttjande (PSI-data). Viss information som framställs eller samlas in av EKN kan användas utanför vår verksamhet. EKN vill göra det möjligt för andra aktörer i samhället att vidareutnyttja den informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster.

EKN utgår från EU-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), samt den svenska PSI-lagen (2010:566). Du kan även läsa mer på Den nationella dataportalen för öppna data och PSI.

Vilken information är tillgänglig?

PSI (Public Sector Information) rör sig om information som finns i elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv förväntas att tillgängliggöra på sin webbplats.

All information är dock inte tillgänglig. Som myndighet omfattas EKN av offentlighetsprincipen, vilket innebär att EKN ska tillhandahålla offentlig information som efterfrågas på ett skyndsamt sätt. Samtidigt måste EKN, enligt bland annat offentlighets- och sekretesslagen, sekretessbelägga uppgifter om affärs- eller driftsförhållanden som företag kan antas lida skada av om de blir offentliga.

Läs mer om Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt Dataskyddsförordningen.

Informationen som EKN tillgängliggör för vidareutnyttjande är avgiftsfri. Vi levererar den information som efterfrågas i pdf-format.

Vid frågor kontakta Eva Kullberg-Tideman, e-post: eva.kullberg.tideman@ekn.se

Typ av information som finns tillgänglig för vidareutnyttjande

EKN äger rättigheterna till publikationer. Ange källa vid citat eller publicering.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020