Styrelse

Styrelseordförande

Hans Lindberg

VD Svenska Bankföreningen

Ledamöter

Inger Dovlin

Direktör

Fredrika Gullfot

VD Simris alg

Anna-Karin Jatko

Generaldirektör EKN

Camilla Mellander

Departementsråd, enhetschef. Utrikesdepartementet

Elisabeth Nilsson

Landshövdning

Åke Nordlander

Budgetchef, Finansdepartementet

Erica Sjölander

Kanslichef Facken inom inustrin

Peter Yngwe

Tidigare VD, Svensk Exportkredit AB (SEK)

Personalrepresentant

Bo Lindgren

Underwriter