Styrelse

Styrelseordförande

Hans Lindberg

Verkställande direktör Svenska Bankföreningen

Ledamöter

Inger Dovlin

Direktör

Fredrika Gullfot

Verkställande direktör

Anna-Karin Jatko

Generaldirektör EKN

Camilla Mellander

Departementsråd, enhetschef Enheten för främjande och hållbart företagande, Utrikesdepartementet

Elisabeth Nilsson

Landshövdning

Åke Nordlander

Biträdande budgetchef, Finansdepartementet

Erica Sjölander

Kanslichef Facken inom inustrin

Peter Yngwe

fd vd, Svensk Exportkredit AB (SEK)

Personalrepresentant

Bo Lindgren

Underwriter