Styrelse

Styrelseordförande

Jan Roxendal

Tidigare vd för Gambro AB, koncernchef Intrum Justitia, vice vd ABB Group, vd ABB Financial Services. Tillträdde ordförandeposten 2010.

Ledamöter

Ola Asplund

Senior advisor, IF Metall

Inger Dovlin

Direktör

Fredrika Gullfot

Verkställande direktör

Anna-Karin Jatko

Generaldirektör EKN

Hans Lindberg

Verkställande direktör

Camilla Mellander

Departementsråd, enhetschef Enheten för främjande och hållbart företagande, Utrikesdepartementet

Elisabeth Nilsson

Landshövdning

Åke Nordlander

Biträdande budgetchef, Finansdepartementet

Peter Yngwe

fd vd, Svensk Exportkredit AB (SEK)

Personalrepresentant

Bo Lindgren

Underwriter