Öppna data

Information tillgänglig för vidareutnyttjande (öppna data). Viss information som framställs eller samlas in av EKN kan användas utanför vår verksamhet. EKN vill göra det möjligt för andra aktörer i samhället att vidareutnyttja den informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster.

Informationen som EKN tillgängliggör för vidareutnyttjande är avgiftsfri. Vi levererar den information som efterfrågas i pdf-format.

Typ av information som finns tillgänglig för vidareutnyttjande

EKN äger rättigheterna till publikationer. Ange källa vid citat eller publicering.

Sidan uppdaterades senast 1 nov 2022