Pressinformation

EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering.

Våra tjänster ger en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.

Vi tar betalt för våra garantier genom premier. Perioder av överskott ska finansiera perioder av underskott.

EKN rapporterar till utrikesdepartementet. Ansvarig är utrikeshandelsministern.

De flesta länder har sin egen motsvarighet till EKN; i Danmark heter organisationen Eksport Kredit Fonden och i Finland heter organisationen Finnvera.

Offentlighet och sekretess

Som myndighet omfattas EKN av offentlighetsprincipen, vilket innebär att EKN ska tillhandahålla offentlig information som efterfrågas på ett skyndsamt sätt. Samtidigt måste EKN, enligt offentlighets- och sekretesslagen, sekretessbelägga uppgifter om affärs- eller driftsförhållanden som företag kan antas lida skada av om de blir offentliga.

Läs mer om Offentlighets- och sekretesslagen >>

Sidan uppdaterades senast 27 jul 2022