Ostindiefararen Götheborg

Ostindiefararen Götheborg lämnar hamnen i Göteborg följd av många fritidsbåtar under jungrufärden. Foto: Svenska Ostindiska Companiet.

Ostindiefararen Götheborg är 2022-2023 ute på en handelsfrämjande expedition runt halva jorden. Det är en resa som skapar unika mötesplatser för svenska exportaffärer runtom i världen. EKN är med som partner för att erbjuda attraktiva finansieringslösningar och främja svensk export.

Sidan uppdaterades senast 18 jul 2022