Workshop Tillväxtkapital

Kalender - 29 NOV 2023

Få en introduktion till de olika källorna till tillväxtkapital, förstå hur de är kopplade till dina milstolpar och knyt värdefulla kontakter under denna workshop i Malmö som arrangeras av Connect Syd.

På denna workshop får du en aktuell bild av mjuka pengar som finns tillgängliga från European Enterprise Network och EUSME, särskilt genom EU-program. Almi Företagspartner och Exportkreditnämnden (EKN) kommer att ge dig några insikter i finansiering genom skuld medan Almi Invest ger värdefulla råd om hur man skaffar kapital från investerare.

Datum: 29 November
Tid: 09.30-12.30
Plats: Gustav Adolfs torg 8A, Malmö – Almi FP

Läs mer och anmäl

Connectsverige.se >>