Sveriges Innovationsriksdag 2023

Kalender - 21 MAR 2023

Mötesplatsen för regional, nationell och internationell innovation

Sveriges Innovationsriksdag är den svenska branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årsmötesarena. Ett evenemang som samlar kärnan i Sveriges nationella och regionala profiler från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar för att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och politik utifrån aktuella samhällsutmaningar.

Tid: 21-23 mars 2023

Plats: Ideon Science Park, Lund

Läs mer och köp biljett: sverigesinnovationsriksdag.se