Stora Leverantörsdagen

Kalender - 12 OKT 2023

Kom och träffa EKN på Stora Leverantörsdagen den 12 oktober i Göteborg!

How to Finance the Future

Det gångna året har kantats av kostnadsökningar, inflation och en historiskt låg krona. Vinstmarginalerna har blivit mindre samtidigt som förändrade arbetssätt börjar bli nödvändiga för att klara hållbarhetskraven. I Kina och USA hanterar man industrin enligt nya modeller och Europa kan inte längre luta sig mot historiens erfarenheter. Hur tar vi oss framåt?

EKN medverkar som utställare under denna dag med många intressanta talare och frågeställningar.

Läs mer >>