Connect: Workshop Growth Capital – April

Kalender - 27 APR 2023

Få introduktion till de olika källorna till tillväxtkapital, förstå hur de ansluter till dina milstolpar och hur du bygger ditt nätverk.

Under denna workshop får du en uppdaterad bild av mjuka pengar tillgängliga från European Enterprise Network och EUSME, särskilt genom EU-program. Almi Företagspartner och Exportkreditnämnden (EKN) ger dig insikter om finansiering genom Debt medan Almi Invest ger värdefulla råd om hur du skaffar kapital från investerare.

Tid: 27 april 2023 kl. 9-12
Plats: Gustav Adolfs torg 8A, Malmö – Almi FP
Läs mer och anmäl: connectsverige.se