Bünsow Business Growth Forum

Kalender - 12 OKT 2023

Bünsow Business Growth Forum är en tillväxtarena med fokus på framtidstro, attraktion och ökad tillväxt. Här får beslutsfattare från olika branscher, innovatörer, entreprenörer, näringslivet, offentlig sektor och politiken en möjlighet att mötas. Årets forum äger rum i Sundsvall den 12 oktober.

Det här är Bünsow Business Growth Forum

Föredrag, samtal, diskussioner och aktiviteter skapar tillsammans ett program som banar vägen för nytänkande och nya affärer. Genom inspiration, kunskap och nya samt fördjupade relationer banar Bünsow Business Growth Forum vägen för tillväxt.

Årets tema: Let's meet the challenge

När vår omvärld skakas av stora kriser och kantas av osäkerhet, står norra Sverige stabilt. Här finns investeringsviljan, kreativiteten och unika tillgångar som driver den svenska ekonomin framåt. Stora satsningar kommer att genomföras i norra Sverige de kommande decennierna och 100 000 nya jobb är på väg att skapas - hur attraherar och behåller vi den kompetensen? Hur utvecklar vi samhällets alla funktioner för att klara denna historiska expansion och vilka förutsättningar måste på plats för att satsningarna ska lyckas?

Bland talarna:

  • Anders Borg, f.d. finansminister, rådgivare & styrelseproffs
  • Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
  • Anna Långström, regionchef EKN, Exportkreditnämnden
  • Susanne Najafi, Entreprenör & investerare

Läs mer och anmäl

Bünsow.se >>