TXF Nordics

Kalender - 25 APR 2019

EKN medverkar på konferensen TXF Nordics.

Plats: Haymarket by Scandic hotel, Stockholm.

TXF Nordics Exporting Forum är en konferens som samlar beslutsfattare och experter från Norden för att diskutera den globala utvecklingen för exportindustrin. Konferensen fokuserar bland annat på utmaningar och möjligheter, hållbarhet och nordiskt samarbete.