Uppgradering av Myanmar och nedgradering av Hong Kong

Pressmeddelanden - 29 JUN 2017

Exportkreditnämnden (EKN) har tillsammans med OECD gjort en översyn av landriskklasser för länder i Asien. Myanmar klassas i lägre riskkategori och Hong Kong i högre risk.

Myanmar uppgraderas till landriskklass 6 från 7

– Minskad sårbarhet, ökad politisk stabilitet och låg skuldsättning ligger bakom uppgraderingen av Myanmar, säger Johan Dahl, landanalytiker på EKN.

Framför allt är det omförhandlingen av skulder till andra länder som genomfördes 2013 som minskat landets skuldsättning och förbättrat betalningsstatstiken.

Ett minskat biståndsberoende och en mer diversifierad ekonomi är också en positiv utveckling.

Myanmar har stor långsiktig potential i naturtillgångar, strategiskt geografiskt läge och ung befolkning. Men samtidigt har landet en lång väg att gå i övergången till demokrati och marknadsekonomi. Rättsväsende och politiska institutioner måste byggas upp och brister i kompetens och erfarenhet inom statsförvaltning och skuldfrågor gör att affärsmiljön i landet är fortsatt svår.

EKN:s garantiengagemang för export till landet uppgår till 4 miljoner kronor.

Hong Kong nedgraderas till landriskklass 2 från 1

 – Hong Kong, som i år firar 20 år som en del av Kinas ”ett land, två system”, står sig fortsatt starkt. Orsaken till nedgraderingen är landets ökade skuldsättning i banksektorn och en ökad exponering mot Kina. Att Kinas ekonomi saktar in får negativa effekter även på Hong Kong, säger Johan Dahl.

EKN:s garantiengagemang för export till landet uppgår till 801 miljoner kronor.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.