EKN uppgraderar Lettland, Litauen och Island

Pressmeddelanden - 7 SEP 2017

Finanskrisen drabbade Lettland, Litauen och Island hårt. Ländernas ekonomier har därefter kontinuerligt stärkts och kreditrisken har minskat.

Lettland uppgraderas till landriskklass 1 från 3

Lettland har gynnats av euron som infördes 2014 och landet har visat sig vara en stabil medlem av eurosamarbetet. Under 2016 växte ekonomin två procent och väntas växa mer än tre procent under 2017.

– Den globala finanskrisen drabbade Lettland hårt men hanterades väl. I dag har den ekonomiska tillväxten återigen tagit fart, säger Martin Ingvarsson, landanalytiker på EKN.

EKN:s garantiengagemang för export till Lettland uppgår till 2 miljoner kronor.

Litauen uppgraderas till landriskklass 0 från 2

Liksom Lettland har Litauen gynnats av införandet av euron 2015. Med dagens tillväxttakt är risken liten för ekonomisk överhettning. Litauens BNP växte över två procent under 2016 och inflationen är i dag cirka tre procent.

EKN:s garantiengagemang för export till Litauen uppgår till en miljon kronor.

Island uppgraderas till landriskklass 2 från 3

Finanskrisen 2008 utlöste en bankkris i Island, vilket ledde till att EKN placerade Island i landriskklass 5. Ekonomin förbättrades och 2011 uppgraderade EKN Island till landriskklass 4. Sedan 2015 har EKN placerat Island i landriskklass 3. Under 2015 växte BNP 4,1 procent och 2016 7,2 procent. Under 2017 väntas tillväxten ligga på 5,8 procent.

– Islands BNP-tillväxt har vuxit starkt under de senaste två åren och statsskulden har minskat, säger Jennifer Dahlin Ivarsson, landanalytiker på EKN.

EKN:s garantiengagemang för export till Island uppgår till 146 miljoner kronor.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.