Uppgradering av Israel

Pressmeddelanden - 9 OKT 2017

Trots en komplex geopolitisk situation har Israels ekonomi vuxit nära fyra procent årligen under de senaste tio åren. EKN uppgraderar nu Israel till landriskklass 1 från 2.

– Den politiska situationen i Israel är fortsatt svår, både inrikes och utrikes. Men landets ekonomi har visat sig ha en hög motståndskraft, säger Victor Carstenius, landanalytiker på EKN.

Israel är en högteknologisk marknadsekonomi med stabila statsfinanser och har ett gynnsamt företagsklimat och starka institutioner. Landets valutareserv, som motsvarar ett års import, är en betryggande buffert mot de geopolitiska risker som Israel står inför.

– Betalningsbalansen kommer att stärkas ytterligare på sikt tack vare Israels gasfyndigheter i Medelhavet. Fyndigheterna beräknas täcka Israels energibehov för de kommande 25 åren och kommer att göra Israel till en nettoexportör av energi, säger Victor Carstenius.

Världsbankens indikatorer för Israel visar på en gynnsam regleringsmiljö med sunt rättsystem och låg korruption. Bankerna i landet är överlag välkapitaliserade och lönsamma vilket skapar en stabil grund för företagandet. Den osäkra politiska situationen i landet kan däremot leda till oförutsedda negativa konsekvenser för näringslivet.

EKN har under perioden 2012-2016 ställt ut garantier för cirka 70 exportaffärer, till ett totalt värde om 4,6 miljarder kronor. Exporten har gått till företag inom exempelvis kraftgenerering, transport och entreprenad.