Uppgradering av Bulgarien och Serbien

Pressmeddelanden - 14 FEB 2017

EKN har uppgraderat Bulgarien från landriskklass 4 till 3 och Serbien från landriskklass 6 till 5.

– Bulgarien anslöt till EU 2007 och har varit placerad i landriskklass 4 sedan 2009, säger Johan Dahl, landanalytiker på EKN. Bakgrunden till att landet nu får en bättre landriskklassning beror på positiv ekonomisk utveckling med lägre skuldkvoter i förhållande till BNP och export.

– Den privata konsumtionen stiger och driver tillväxten tillsammans med ökad sysselsättning. BNP tillväxten steg från drygt en procent årlig tillväxt 2014 till 3,5 procent 2015 - en hög nivå som väntas vara oförändrad även för 2017.

EKN ser bara en handfull affärer på Bulgarien varje år och utestående garantier för export till landet uppgår till 40 miljoner kronor.

– Serbien har varit placerad i landriskklass 6 sedan 2010. De senaste åren har utvecklingen varit positiv avseende både lägre skuld mot BNP och export. Serbien för förhandlingarna om EU-medlemskap, och ekonomi är diversifierad och har återhämtat sig de senaste åren, säger Johan Dahl.

EKN har 350 miljoner kronor i garantiengagemang för export till Serbien.