Rekordmånga SME exporterar till Asien och andra tillväxtregioner

Pressmeddelanden - 16 JUN 2017
Framsidan av EKN-rapport 2017

EKN-rapport 2017: Allt fler företag tar tillvara på exportmöjligheter på tillväxtmarknader.

Asien är den största tillväxtregionen för svenska små och medelstora företags export. De senaste tio åren har deras export till de asiatiska länderna ökat 67 procent.

– Det är glädjande att det även 2016 var fler små och medelstora företag som exporterade till tillväxtmarknaderna än någonsin, säger Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.

Det är fjärde året i rad med rekordsiffror. Med tanke på den starka utvecklingen i Asien är det också positivt att exporten dit ökat 67 procent på tio år, och att exporten till Asien står för över hälften av värdet av små och medelstora företags export till tillväxtregioner. För första gången seglar Kina upp på andra plats över de mest intressanta exportmarknaderna för små och medelstora exportföretag. Det är viktigt att svensk export fortsätter att nå ut i världen.

Värdet på små och medelstora företags export till tillväxtländer minskade tyvärr under 2016. SCB-statistiken visar en nedgång med 2 miljarder kronor.Även den framåtriktade bilden, som återspeglas i denna rapport, visar på en lägre grad av optimism bland små och medelstora företags syn på sin utveckling av exporten till tillväxtmarknader.

– För en exportfrämjande myndighet som EKN blir det en viktig signal att ytterligare stärka upp stödet till små och medelstora företag för att underlätta för dem att göra fler säkra exportaffärer, säger Carl-Johan Karlsson.

– På EKN möter vi dagligen små och medelstora företag som framgångsrikt exporterar till tillväxtländer. Men fler kan ta tillvara på möjligheterna.

Nästan tio procent av företagen i undersökningen uppger att de avstått från exportaffärer till tillväxtmarknader på grund av risken att inte få betalt. Men att erbjuda kredit är ändå de flesta överens om att det är en konkurrensfördel; 63 procent av företagen. Bland dem som exporterar till tillväxtmarknader är siffran ännu högre; 70 procent. Samtidigt är det bara 17 procent av dem som försäkrat sina krediter till kunder i utlandet det senaste året.

– En orsak kan vara att många uppfattar att det ärdyrt. Det är en upplevelse som är svår att göra något åt. Däremot behöver vi på EKN öka företagens kunskap om nyttan med att garantera sina exportkrediter och vad det faktiskt kostar. När jag möter kunder och tar exemplet att det kostar 6 600 kronor för att försäkra tre månaders kredit på 1 miljon kronor till ett företag i Indien, blir reaktionen ofta; Varför visste vi inte det?

–  Att betala 6 600 kronor för en kreditförsäkring som gör att du kan vara säker på att få in din kredit på 1 miljon kronor, tycker de flesta är bra och prisvärt.

– En säker kredit är något som även banken uppskattar när du behöver finansiering därifrån.

Sverige är ett litet exportberoende land och behöverföretag som kan bidra till landets BNP ocharbetstillfällen. En tredjedel av de små och medelstora exportföretagen som exporterar till tillväxtmarknader uppger att deras exportutveckling lett till att de kommer att anställa fler under den kommande tolvmånaders perioden.

Läs mer i rapporten.