EKN:s bidrag till FN:s Agenda 2030 och hållbar export

Pressmeddelanden - 22 SEP 2017

Pressträff: Exportkreditnämnden (EKN) presenterar rapport om myndighetens bidrag till de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Under 2016 garanterade EKN exportaffärer för 43,6 miljarder kronor till 130 länder. Hållbarhetsgranskning är en integrerad del av EKN:s affärsbedömning inför utfärdande av exportkreditgarantier. Hållbarhetsgranskningen omfattar mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöpåverkan och motverkande avkorruption och skatteflykt samt hållbar långivning till skuldsatta länder.

EKN är ett marknadskomplement och kan täcka finansiella risker som den privata marknaden inte har kapacitet för. Det betyder exempelvis att elektricitetsutbyggnad, telekomutbyggnad och miljöteknikprojekt som inte varit möjliga på grund av bristande riskkapacitet ändå kan ske med EKN:s medverkan. 

Rapporten innehåller estimerade värden och en beskrivning av den export som EKN garanterat och som under 2016 bidrog till de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

När: torsdag 28 september klockan 9.00

Vad: Karl-Oskar Olming, hållbarhetsanalytiker, presenterar EKN:s Agenda 2030-rapport 2016 och EKN:s hållbarhetsgranskning och kravställning på svensk export

Var: EKN:s kontor på Kungsgatan 36 i Stockholm, vån 6.

Anmälan: Senast onsdag 27 september till Carina Kampe, 08-788 01 66, carina.kampe@ekn.se