Nedgradering av Lesotho

Pressmeddelanden - 29 JUN 2017

Exportkreditnämnden (EKN) har tillsammans med OECD gjort en översyn av länder i södra och östra Afrika. Utvecklingen i Lesotho har lett till ökad kreditrisk och landet nedgraderas nu.

Lesotho nedgraderas till landriskklass 6 från 5

– Lesothos offentliga finanser har försämrats och samtidigt har den politiska situationen förvärrats kraftigt, säger Julia Ekberg, landanalytiker på EKN.

Lesotho är ett litet konungarike, helt omgivet av Sydafrika och med cirka två miljoner invånare. En stor del av landets BNP kommer från remitteringar från gruvarbetare i Sydafrika.

– Fallande råvarupriser har påverkat landet hårt då många gruvarbetare i Sydafrika blev arbetslösa och vände hem till Lesotho utan att finna arbete, säger Julia Ekberg.

Den försämrade ekonomiska och politiska utvecklingen gör också att Lesotho riskerar att exkluderas från det amerikanska frihandelsavtalet AGOA (African Growth and Opportunity Act).

– Om avtalet går förlorat får det stora konsekvenser för Lesothos viktiga textilproduktion, säger Julia Ekberg.

EKN:s garantiengagemang för export till Lesotho uppgår till 24 miljoner kronor.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.