Högre risk i Tunisien

Pressmeddelanden - 14 FEB 2017

Utdragen demokratiseringsprocess och terrorattentat mot turismsektorn har försämrat Tunisiens ekonomi. EKN nedgraderar landet från landriskklass 4 till 5, högre risk.

– Både statsfinanserna och betalningsbalansen har försämrats för Tunisien under de senaste åren, säger Victor Carstenius, landanalytiker på EKN. Både offentlig och utländsk skuldsättning fortsätter att stiga.

– Det som talar för Tunisien på längre sikt är de reformer, exempelvis vad gäller skatter, arbetsmarknad och korruptionsbekämpning, som landet genomför under det pågående IMF-programmet, samt en fortsatt politisk demokratisering och stabilisering.

EKN:s utestående garantiengagemang för export till Tunisien uppgår till omkring 120 miljoner kronor och består främst av export inom transport och telekom.