Koll på Ryssland och Östeuropa

Nyheter - 11 JUN 2017

Tre frågor om utvecklingen i Ryssland och Östeuropa till EKN:s landanalytiker Johan Dahl.

Vilka är de tydligaste ekonomiska och politiska trenderna?

– Efter två år av recession i Ryssland syns en svag återhämtning i BNP-tillväxten. Den ökad ekonomiska aktiviteten i Ryssland är viktig för många kringliggande länder, främst i Centralasien, som är beroende av pengar som gästarbetare i Ryssland skickar hem.

 – Politiskt står det och väger. Sanktionerna kommer sannolikt att vara kvar ett tag till och relationen mellan USA och Ryssland är frostigare än på länge. I Ryssland är det presidentval 2018 och dessförinnan väntas inga större förändringar på den politiska scenen.

 Hur ser intresset bland exportörerna?

– Den svenska exporten till regionen ökade något 2016 jämfört med året dessförinnan. Exporten till Ryssland, som är den dominerande i regionen, var oförändrad 2016. För EKN:s del sjönk garantigivningen i kronor räknat kraftigt under 2016 till hela regionen och då framför allt Ryssland. Däremot ökade antalet affärer igen och nådde nästan upp till snittet de senaste tio åren på 60 affärer per år som EKN garanterar.

 Vad ska företag tänka på när de exporterar till Ryssland?

– Eftersom det fortfarande finns sanktioner både mot personer, företag och vissa produkter, är det viktigt att kontrollera sin motpart i Ryssland och sina exportvaror mot sanktionerna. EKN har sedan 2014 en särskild exportörsbilaga som måste fyllas i för att EKN ska säkerställa att inga sanktioner bryts och därmed kunna vara med och stödja svensk export.

 Riskutveckling i Östeuropa i fyra punkter

  • Relationerna mellan Ryssland och USA står och väger
  • Inget slut på konflikten i östra Ukraina
  • Investeringar- svagt stigande förtroende för Ryssland i takt med stigande oljepris och ökad tillväxt
  • Svag rysk ekonomi fortsätter att påverkar grannländerna negativt

 

EKN:s garantiengagemang för export till regionen uppgår till drygt 13  miljarder kronor.