Ökad efterfrågan på EKN-garantier

Nyheter - 21 AUG 2017

Vid halvårsskiftet hade EKN garanterat 1 088 exportaffärer till 120 länder. Det är en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år.

– Kombinationen med tillväxt på flera håll i världen och en ökad riskmedvetenhet på de finansiella marknaderna driver behovet av EKN:s garantier, säger Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör.

– Många tillväxtländer i Asien, Afrika och Mellanöstern behöver bygga upp sin infrastruktur och elektrifiering för att möta ett ökat välstånd för en större del av befolkningen och den urbanisering som nu sker. Här ligger svenska företag långt fram och har vad världen efterfrågar.

Minskningen i det totala garantiengagemanget beror på att garantierna för den tillfälliga lösningen  under finanskrisen nu har löpt ut. 

Nedan tabell visar ett utdrag ur EKN:s ekonomisystem från januari till juni 2017. EKN publicerar en tertialrapport med ytterligare finansiell information i slutet av september. 

 

jan-jun 2016

jan-jun 2017

Förändring

Garantigivning volym (MSEK)

16 720

18 226

9%

Antal affärer

893

1 088

22%

Offertvolym

24 033

60 912

153%

Garantiengagemang

193070

186776

-3%