Ny rapport om Iran

Nyheter - 7 FEB 2017

Osäkerhet om kvarvarande amerikanska sanktioner har haft en dämpande effekt på exporten till Iran. Möjligheten att finansiera stora och långfristiga exportaffärer saknas ännu.

Victor Carstenius är EKN:s landanalytiker för Iran.

Det är ett år sedan sanktionslättnaderna infördes. Vilken effekt har de haft för Iran hittills?

– Sanktionslättnaderna  har gett Iran ett ekonomiskt uppsving. Oljeexporten har ökat påtagligt och tillväxten har stigit. Samtidigt fortsätter kvarvarande sanktioner att hämma handel och investeringar samt fördröja Irans fulla integration i det internationella finansiella systemet.

Hur har intresset sett ut bland svenska exportföretag?

– Under det första halvåret gick telefonen varm varje dag. Svenska företags utbud matchar väldigt väl med de behov som Iran har av infrastruktursatsningar. Sveriges export till Iran innan sanktionerna var omfattande och intresset för att återuppta Iran som marknad är stort. Men konkurrensen är omfattande och än så länge ställer banker inte ut långfristig finansiering på grund av osäkerheten om de amerikanska sanktionerna.

I juni 2016 uppgraderade EKN Iran till en bättre landriskklass. Varför?

– I och med att betalningsvägar då hade upprättats och att Iran hade betalat fordringar både till EKN och till andra exportkreditinstitut så fanns förutsättningar för att uppgradera Iran till landriskklass 6 från 7. Det gör att riskpremien som garantitagare betalar för att försäkra sin affär hos EKN blir lägre.

EKN har ställt ut garantier för export till Iran för drygt 1 miljard kronor 2016 - vad krävs för att få riskavtäckning från EKN?

– I huvudsak är det remburser med korta kredittider som används som betalningsverktyg i Iranaffärer för tillfället. Så det är framför allt rembursgarantier som EKN ställt ut.

– För affärer till Iran gäller först och främst att den svenska exportören försäkrar sig om att det finns en bank som kan genomföra transaktionen.

– Transaktionen måste också ske inom ramen för de sanktioner som finns kvar. Det betyder bland annat att transaktionen inte kan genomföras i USD, då USA har kvarvarande sanktioner som omfattar banker. EUR är den vanligaste valutan i dag.

– Varje transaktion måste kontrolleras och godkännas mot bakgrund av kvarvarande sanktioner.

På gång

Den 10 januari deltar EKN:s generaldirektör, Anna-Karin Jatko, på regeringens delegationsresa till Iran, tillsammans med svenska företag och Business Sweden.