Träffa EKN på GTR Nordics

Nyheter - 3 OKT 2017
Robotar

EKN deltar även i år i GTR Nordic Region Trade & Export Finance Conference, Nordens största konferens inom exportfinansiering som nu arrangeras för tionde året i följd.

Här samlas exporterande företag, banker, privata kreditförsäkringsbolag samt nordiska exportkreditinstitut för att diskutera aktuella ämnen och utmaningar inom området, samt nätverka med branschkollegor.

När: 16 november 2017 kl. 08.30–18.00
Var: Radisson Blu Waterfront, Nils Ericssons Plan 4, Stockholm

Delta för halva priset

Som kund till EKN har du möjlighet att delta för halva konferensavgiften. Erbjudandet gäller enbart företag, inte för banker. Använd anmälningskod EKN50 vid registrering på länken nedan.

EKN:s medverkan under dagen

EKN medverkar i tre seminarier under dagen. Karin Wessman, Senior Sustainability Analyst, kommer att leda ett samtal om hur hållbarhet kan bidra till ökad lönsamhet, ”How can sustainability help grow your business?”. Panelen består av svenska exportföretag, ett turkiskt byggföretag samt två banker med internationell verksamhet.

Victor Carstenius, Senior Country Analyst, diskuterar hur man kan hantera problemsituationer i Mellanöstern tillsammans med SEB:s Cristina Rooth, ”Exporting to the Middle East: What if it all goes wrong?”.

Konferensen avslutas med frågestunden ”Question time: Ask your ECA” i vilken EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko medverkar tillsammans med chefer från de övriga nordiska exportkreditinstituten och Svensk Exportkredit. Efter konferensens slut finns möjlighet till mingel och nätverkande.

Moderator för dagen är Lydia Capolicchio. Konferensen hålls på engelska.

Gå till program och anmälan på GTR:s hemsida