Anna-Karin Jatko leder utredning om bankunionen

Nyheter - 20 DEC 2017

EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko har av regeringen utsetts till särskild utredare med uppdrag att göra en analys av innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen.

I uppdraget ingår att redovisa för- och nackdelar med att delta i eller kvarstå utanför bankunionen.

Utredningen är ett sidouppdrag för Anna-Karin Jatko och arbetet kommer att genomföras med stöd av ett utredningssekretariat. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 november 2019.