Exportkrediter med annuitetsupplägg kan garanteras av EKN

Nyheter - 20 OKT 2017

Ny OECD-regel som började gälla den 1 oktober 2017 gör det möjligt för EKN att garantera exportkrediter med annuitetsbetalningar.

Tidigare har OECD-regler accepterat annuiteter enbart i leasingupplägg.

Den nya möjligheten gäller för export av separata varor, inte för export av anläggningar.

EKN regleras av OECD:s regelverk för exportkrediter med betalningstid på två år eller längre.

Annuiteter är fasta belopp för ränta och amortering tillsammans, det vill säga lika stora betalningar vid varje förfall under kredittidens löptid.