Rapport om EKN:s genomförande av Agenda 2030

Nyheter - 28 SEP 2017

Under 2016 garanterade EKN exportaffärer som på olika sätt bidragit till flera av FN:s globala hållbarhetsmål: Agenda 2030. I rapporten redogör EKN på vilket sätt den garanterade exporten möter upp mot målen och effekter av EKN:s hållbarhetskrav.

– Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tydligör den privata sektorns betydelse för en bättre värld. Svenska företag har mycket att komma med på området och på mer riskfyllda marknader, där behovet ofta är som störst, kan EKN:s garantier bli avgörande för att affärerna ska bli av, säger Karl-Oskar Olming, hållbarhetsanalytiker på EKN.

Under 2016 garanterade EKN exportaffärer till följande utvecklingsländer och marknader med begränsade finansieringsmöjligheter (Agenda 2030 mål 17:3).

Marknad Miljarder kronor
Afrika 10,6
Låginkomstländer 1,7
Lägre medelinkomstländer 11,6
Kustlösa länder 2,9