Januari-september 2016: EKN:s garantier till småföretag fortsätter att öka

Pressmeddelanden - 22 NOV 2016

EKN:s storsatsning på att nå fler små och medelstora företag utvecklas positivt. Under årets första nio månader garanterade små och medelstora företag exportaffärer för 2,1 miljarder kronor, en ökning med 24 procent.

– I en osäker värld finns det ändå fortsatt goda exportmöjligheter för svenskt näringsliv och det är glädjande att vi lyckas bättre med att nå ut till småföretagen om hur EKN kan stärka deras riskkapacitet och konkurrenskraft på världsmarknaden, säger Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör.

Totalt garanterad EKN 1 317 exportaffärer för 26,1 miljarder kronor under januari-september 2016. Det är en minskning jämfört med 78,0 miljarder kronor, samma period föregående år. Merparten av den stora skillnaden beror på en mycket stor affär som EKN garanterade 2015.

Även den minskade offertvolymen, som uppgick till 35,2 miljarder kronor, jämfört med 48,0 miljarder kronor samma period 2015, förklaras av en offert för en enskild stor affär 2015.

Under slutet av föregående år och början av 2016 ökade betalningsproblemen i några större affärer. EKN bedömer att en del av de problemen leder till att EKN kommer att betala ut skadeersättningar. EKN har därför gjort omfattande reserveringar. Skadeutbetalningarna ökade också under de tre första kvartalen, till 967 miljoner kronor, jämfört med 260 miljoner kronor föregående år.

Periodens affärer

jan-sep

2016

jan-sep

2015

Antal offerter

1 714

1 441

Offertvolym, mkr

35 226

48 016

Antal garanterade affärer

1 317

1 186

Garantivolym, mkr

26 117

78 029

Skadekostnader, mkr

-3 403

-113

(varav skadeutbetalningar)

-967

-260

Periodens resultat

-1 947

1 132