Januari-december 2015: Kraftigt ökad garantigivning

Pressmeddelanden - 17 FEB 2016

SAAB:s Gripen-affär med Brasilien, har lett till att EKN:s garantigivning ökade kraftigt under 2015. Ökad efterfrågan på garantier för affärer till Gulfländerna och Ryssland bidrog också till ökningen. Dessutom var det rekordhög efterfrågan från små och medelstora företag

– Årets affärer och garantivolym visar det fortsatt stora behovet av riskavtäckning för stora såväl som för mindre företag, säger Karin Apelman, EKN:s generaldirektör.

Garantigivningen ökade kraftigt under året och uppgick till 90,1 miljarder kronor, jämfört med 26,7 miljarder kronor föregående år. Garantigivningen är högre än föregående år även när SAAB:s Gripenaffär till Brasilien exkluderas.

Offertvolymen ökade också kraftigt. Under året ställde EKN ut nya offerter för 81,8 miljarder kronor, jämfört med 54,2 miljarder kronor föregående år.

– I en osäker värld med oro för världsekonomin och lägre tillväxttakt, ­ finns det ändå fortsatt goda exportmöjligheter för svenskt näringsliv, säger Karin Apelman.

Årets affärer och resultat

2015

2014

Nya offerter, antal

1 993

1 938

Nya offerter, mkr

81 105

54 243

Nya affärer, antal

1 557

1529

Nya affärer, mkr

90 056

26 695

Skadeutbetalningar, mkr

476

537

Resultat

464

1 824

 

 

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat (miljoner kr)

2015-12-31

2014-12-31

Utestående offerter

72 984

125 814

Utestående garantier

214 134

174 245

Reservering för risken i engagemanget

9 833

5 412

Eget kapital

23 252

25 075