Fyra länder i Sub-Sahara nedgraderas

Pressmeddelanden - 8 JUL 2016

De låga världsmarknadspriserna på råvaror har drabbat flera afrikanska länders ekonomier. EKN nedgraderar nu Angola, Nigeria och Zambia till landriskklass 6 från 5 och Namibia till landriskklass 4 från 3.

Samtliga länders nedgradering bottnar i svårare ekonomiska förutsättningar i spåren av den senaste tidens råvaruprisfall. Det visar sig inte minst i ländernas skuldsättning som har ökat både i monetära termer och i relation till BNP och export. De lokala valutorna har förlorat i värde, vilket dessutom har gjort det mer kostsamt att återbetala utlandsskulden.

– Det blir några tuffa år framåt för de råvaruproducerande länderna i regionen, säger Rebecka Lundgren, EKN:s landanalytiker.

Angola, Nigeria och Zambia utgör tillsammans drygt 40 procent av Sub-Saharas samlade BNP och påverkar därmed tillväxtprognosen för hela regionen. Men de afrikanska länderna söder om Sahara är måttligt ekonomiskt och finansiellt integrerade.

– Samtidigt som det går trögt för regionens råvaruproducenter finns andra länder med en mycket god tillväxtprognos som till exempel Etiopien, Elfenbenskusten och Kenya, säger Rebecka Lundgren.

EKN:s garantiengagemang uppgår till 38 miljoner kronor för export till Namibia, 786 miljoner kronor till Angola, 1 507 miljoner kronor till Zambia och 2 155 miljoner kronor till Nigeria.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.