EKN:s Småföretagsrapport 2016: Positiv trend för småföretagens export till tillväxtmarknader

Pressmeddelanden - 30 JUN 2016

För tredje året i rad är det rekordmånga småföretag som exporterar till tillväxtmarknader och exportvärdet ökar. Den positiva trenden väntas hålla i sig, enligt EKN:s undersökning.

– Det är glädjande att allt fler småföretag tar tillvara på möjligheter på tillväxtmarknader och att deras export dit ökar, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för Små och medelstora företag på EKN.

För tredje året i rad har EKN ställt frågor till små och medelstora företag om deras export till tillväxtmarknader de kommande tolv månaderna.  I år tyder svaren på en fortsatt optimism, om än något mer avvaktande än tidigare.

Hur kommer efterfrågan inom er sektor
utvecklas på tillväxtmarknader de
kommande tolv månaderna?

2014 2015 2016
Öka 34% 34% 27%
Varken öka eller minska 64% 62% 69%
Minska 2% 4% 4%
Hur kommer marknadssatsningar
mot tillväxtmarknader att
utvecklas de kommande tolv månaderna?
2014 2015 2016
Öka 23% 27% 19%
Varken öka eller minska 76% 72% 80%
Minska 1% 1% 1%

 

– Sämre utveckling i många tillväxtmarknader till följd av lägre råvarupriser och geopolitisk oro kan vara en av anledningarna till den minskade optimismen, säger Carl-Johan Karlsson, EKN:s affärsområdeschef för Små och medelstora företag.

När företagen listar vilka marknader de tycker är särskilt intressanta kommer Kina högst av tillväxtländerna i årets undersökning. Det är också till Asien som den största andelen av små och medelstora företags export till tillväxtmarknader går – värdet för exporten till Asien uppgick till nästan hälften av det totala värdet om 40 miljarder kronor 2015, enligt SCB.

– Asien är helt klart den hetaste tillväxtmarknaden för små och medelstora företag och står för den största exportvolymtillväxten de senaste fem åren, säger Carl-Johan Karlsson.

När det gäller utmaningar för export till tillväxtmarknader anger flest andel av företagen faktorer som byråkrati och särskilda regler för utvecklingsmarknader som de främsta hindren.

För siffror och tabeller hänvisas till EKN:s Småföretagsrapport 2016 som finns publicerad på EKN:s hemsida.

Om undersökningen

Frågorna har besvarats av 300 exportföretag med 10-249 anställda och med en exportomsättning över en miljon kronor. Av dessa har 127 uppgett att de har export till tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknad avses alla länder utom EU-länderna, Norge, Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland. Undersökningen genomfördes i mars och april 2016.